Voorbeeld powerpoint presentatie Voorbeeld powerpoint presentatie
Pinksterzendingscollecte Egypte: Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen.

Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. Boeken zijn schaars en daardoor lezen mensen nauwelijks. De bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap stimuleert kinderen én ouders om dit juist wel te doen.

Tijdens een groot bijbelfestival op verschillende plekken in het land worden prijzen uitgereikt. Voor alle deelnemers is er een bijbelstripboek en kinderen van 12 jaar krijgen een Bijbel: hun eerste eigen boek. Zo kan de hele familie bijbellezen!
Met uw steun kan men daar onder meer het volgende doen:
  • Voor 10 euro krijgen 20 kinderen een competitieboekje
  • Voor 50 euro krijgen 10 kinderen een geïllustreerde Bijbel

U kunt een bijdrage voor dit project overmaken op rekeningnummer
NL70 INGB 0007 7733 10, ten name van “Diaconie PG Voorschoten”, onder vermelding van Egypte

Klik voor meer informatie deze PowerPoint-presentatie of deze slideshow/diavoorstelling.
Ook kunt u meer informtie vinden op de website van Kerkinactie.
 
terug