Ruimte voor geloof Ruimte voor geloof
Het is er dan toch echt van gekomen: de verbouwing van de Dorpskerk en de nieuwbouw naast de Dorpskerk. Een bijzonder gegeven, en dat brengt veel kansen met zich mee voor de toekomst. We krijgen een gebouw dat open is naar de wereld om ons heen. Wij krijgen, zogezegd, een venster op de wereld. Maar evenzo belangrijk: de wereld krijgt een venster op ons. En als het even kan, dan lopen kerk en wereld in elkaar over. Wij kunnen niet wachten tot het zover is!

Met deze nieuwe kansen en mogelijkheden werpt zich ook de vraag op naar het gebruik van de ruimtes die ons ter beschikking zullen staan. De keuzes die wij daar nu in maken hebben impact op hoe wij in de toekomst kerk kunnen en willen zijn. Het is daarom goed zoveel en zo gedegen mogelijk in kaart te brengen wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Een toekomstvisie: zo zou het kunnen worden.

Een huis voor de kerk
De nieuwe Dorpskerk zal qua aanzicht een veel opener kerk zijn de kerken die wij tot nu toe bewoonden. De glazen foyer maakt niet alleen de kerk, maar ook haar gemeenteleden veel meer zichtbaar. Meer dan ooit zullen Voorschotenaren kunnen zien: daar gebeurt iets!
De vraag die nu voorligt is: wat gebeurt er? Wij dromen van een kerk en aanbouw met veel kerkelijke activiteiten. Meer dan vroeger leent juist de nieuwbouw zich hiervoor. In plaats van een schema of notitie willen we u proberen mee te nemen in ons visioen door een beschrijving in proza. We zijn tenslotte predikanten en zijn gewend onze boodschap in verhaalvorm te gieten…

Ons visioen
In de kerk is altijd iets te doen. Het wemelt er van de activiteiten. De kerk is niet alleen een plek waar je heengaat om de kerkdienst mee te vieren, maar ook om anderen te ontmoeten, om te ontspannen, om met elkaar het geloof te beleven, om samen koffie te drinken, om op verhaal te komen of op adem…

Zondag
Op zondagmorgen is de kerkdienst. Om 10.00 uur. Maar eerder al is er bedrijvigheid. De cantorij oefent in de kerkzaal, de koster is druk in de weer tussen kerkzaal, pantry in de toren en keuken in het bijgebouw. In de bovenzalen van het bijgebouw bereidt de kindernevendienst haar activiteiten voor. In de grote zaal van het bijgebouw worden alvast de spullen voor de crèche neergezet. In de Walvis wordt alles voor Provider in gereedheid gebracht. In het kantoortje boven kijkt de predikant de laatste dingen door. Ondertussen druppelen de eerste kerkgangers binnen. Ze praten wat, buiten, voor de foyer, in de foyer of ze luisteren in de kerkzaal naar de cantorij.
Na de kerkdienst wordt er koffiegedronken. Dat kan in de kerkzaal zelf, maar ook in de foyer. En deze dag, omdat het mooi weer is, op het plein voor het bijgebouw.
’s Middags zal er in deze kerk ruimte zijn voor een uurtje muziek in het kader van Open Podium, terwijl ’s avonds nog een Taizéviering plaatsvindt.

Maandag
Op maandagochtend vergadert het pastoresconvent in één van de zalen in het bijgebouw. Een koster is niet nodig, koffiezetten kunnen ze zelf wel. Dat geldt ook voor de middagactiviteit: een gesprekskring over trage vragen: vragen die geen snel antwoord kennen, vragen over het leven. Vanwege het aantal aanmeldingen kan deze activiteit niet boven plaatsvinden en daarom is er uitgeweken naar de grote zaal beneden. Er zijn wat stencils te kort, maar dat is geen probleem: het kopieerapparaat staat boven.
’s Avonds is het drukker in het bijgebouw. De kindernevendienst vergadert in haar eigen ruimte, de kerkenraad zit in de grote zaal. De volgende provider wordt doorgesproken in de Walvis. Maar om tien uur is het uit met de drukte. Alle vergaderingen stoppen dan, dat is de afspraak. Voor wie wil is er om 22.05 uur een korte vesper in de kerkzaal. Daartoe liggen bladen met uitgeschreven teksten, liederen en gebeden klaar. De vesper duurt nog geen kwartier, maar het helpt de drukte van de avond los te laten en gerust de nacht in te gaan.

Dinsdag
Op dinsdagochtend zijn er deze week geen activiteiten in de kerk. Dat wil zeggen: geen bijeenkomsten. Bedrijvigheid is er wel. Er wordt schoongemaakt, ook dat moet gebeuren. Een autootje rijdt voor en een vrijwilliger laadt boodschappen uit. Toiletpapier, limonade, koffie, thee enz. Zo basaal is kerkzijn ook. ’s Middags is het kerkhofteam bij elkaar. Het kerkhof wordt keurig bijgehouden, tussendoor wordt pauze gehouden in het bijgebouw, vanuit het bijgebouw is er een rechtstreekse toegang naar de graftuin. De zon schijnt en de koffie wordt genuttigd op het kleine terras van het bijgebouw aan de kerkhofzijde. Intussen waait een van de predikanten even binnen. Er moet nog wat gekopieerd worden. Even later schuift een tweede predikant aan: zo meteen zal er in het kantoortje een rouwgesprek plaatsvinden. Soms zijn familieverhoudingen zo dat dat niet goed kan bij de familie thuis. Fijn dat het dan in de kerk kan.
’s Avonds repeteert Exultate Deo in de kerkzaal. De koorleden gebruiken de ingang van de toren en halen hun koffie en thee uit de pantry. Dit verzorgen zij zelf. Het bijgebouw kan zo de hele avond vrij gebruikt worden, zonder dat groepen elkaar storen.
In het bijgebouw wordt ’s avonds een gesprekskring gehouden over Paulus. Er zijn 12 deelnemers en dankzij de lift (er zijn wat mensen bij die slecht ter been zijn) kan de bijeenkomst boven plaatsvinden. Gelukkig maar, want in de grote zaal vergadert de Wereldwinkel. In de keuken staat koffie en thee voor wie het nodig heeft. Maar ook deze avond geldt weer: om 22.00 uur wordt er gestopt, ook door Exultate, want om 22.05 begint de vesper in de kerkzaal. Een aantal mensen van Exultate blijft hangen, het geeft de vesper deze avond iets bijzonders mee: zulke goede zangers en dan een vesper met doorgewinterde kerkleden, mensen van de rand van de kerk en ook mensen van erbuiten!

Woensdag
Op woensdagochtend is het al vroeg een drukte van belang. Dat is altijd op woensdag want op woensdag is er gelegenheid om met elkaar te eten. De kookgroep is dan al op tijd bezig met de mise en place, en sommige gasten zijn al vroeg aanwezig. De maaltijd is van half één tot half twee en als daarna de afwasploeg aan het ruimen gaat begint onder leiding van één van de predikanten een gesprekskring. Zo wordt verder geschreven aan het succesverhaal van de Soepbijeenkomsten van het vorige seizoen.
Maar zo is het vandaag niet. Vandaag zal er om 11.00 uur een uitvaart zijn. In de gedachtenishoek in de kerkzaal wordt de kist neergezet, zodat nabestaanden nog eenmaal afscheid kunnen nemen. Gelegenheid tot condoleren is er in het bijgebouw, daar is ook koffie en thee te krijgen.
Na de dienst moet er vlug opgeruimd worden, want ’s middags komen er kinderen in de kindernevendienstleeftijd. Er worden koekjes gebakken, die aanstaande zondag na de dienst uitgedeeld zullen worden. Een leuke activiteit die steeds meer belangstellenden trekt. Kinderen nemen vriendjes en vriendinnetjes mee van school, die dan soms ook weer op zondag meekomen.
’s Avonds vergaderen de kerkrentmeesters. Verder is het gebouw leeg, maar evenzogoed is er om 22.00 uur een vesper. Daar sluiten immers ook mensen aan die de avond niet in de kerk waren, maar het een mooie afsluiting van de dag vinden en die er speciaal voor komen.

Donderdag
Donderdagochtend zijn enkele pastoraal medewerkers al vroeg in de weer in de grote zaal van het bijgebouw. Nog voor 10.00 uur zullen de eerste gasten zich melden voor de verjaardagsbijeenkomst die om 10.15 uur officieel begint. Veel mensen komen eerder, omdat ze het gezellig vinden om bij te praten. De verjaardagsbijeenkomst wordt door ca. 20 mensen bezocht: ouderen die in de afgelopen periode jarig zijn geweest. De ochtend wordt geleid door één van de predikanten, maar meestal zijn er meerdere voorgangers aanwezig. Er wordt afgesloten met een glaasje en wat zoutjes. Dan is het handig dat de keuken grenst aan de grote zaal.
Om 15.00 uur is er, eveneens in de grote zaal, bijbelkring op donderdagmiddag. Een gesprekskring die vooral oudere gemeenteleden trekt, steeds zo’n 20 personen per bijeenkomst. In de zaal van de kindernevendienst, boven, zet de leiding van aankomende zondag vast het een en ander klaar aan materiaal. Ook wordt het filmpje dat van de tablet op het scherm afgespeeld zal worden getest.
In het andere zaaltje boven geven een aantal vrijwilligers van de kerk huiswerkbegeleiding. Een mooie, naar buitengerichte, activiteit. Verzorgd door de PGV, maar ten volle ondersteund door de scholen en de burgerlijke gemeente. Nadat een dergelijke activiteit in Noord-Hofland al jaren met succes draaide, is besloten ook in het dorp deze huiswerkbegeleiding aan te bieden.
In de avond vergadert de diaconie in een van de bovenzalen. Beneden zet een aantal mensen intussen het een en ander klaar voor de open kerk de volgende dag. In het kantoortje boven is iemand druk bezig met het kopiëren van de liturgieën voor de komende zondag.
Aan het eind van de avond wordt, gewoontegetrouw, afgesloten met een vesper in de kerkzaal.

Vrijdag
Het is marktdag vandaag. Veel mensen komen langs het bijgebouw en door de glazen foyer valt er goed te zien dat er beweging zit in de kerk. De deuren van de foyer staan uitnodigend open. Binnen is koffie en koek te krijgen. In de grote zaal staan tafeltjes en mensen – kerkelijk en onkerkelijk – komen hier op adem en raken met elkaar in gesprek.
In het kantoortje boven zit vandaag één van de predikanten. Op vrijdag werkt hij zoveel mogelijk in het bijgebouw. Mensen die hem graag even willen spreken kunnen zo binnenlopen. Gelukkig is de lift er gekomen, zodat de trap geen obstakel vormt voor wie slecht ter been is.
De cantorij oefent in de avond in de kerkzaal van 19.00 tot 20.00 uur. Ondertussen verzamelen enkele jongeren zich in de Walvis om daar met elkaar film te kijken. Zij kunnen de Walvis bereiken via de ingang in de toren en hoeven daarom de cantorij niet te storen. Op vrijdagavond wordt er niet afgesloten met een vesper, evenmin als op zaterdag en zondagavond.

Zaterdag
Er zijn deze zaterdag geen activiteiten in de kerk. Er is natuurlijk wel beweging in het gebouw: de koster zet alvast een en ander klaar voor de dienst morgen, iemand brengt twee bossen bloemen voor de kerkdienst en de organist oefent op het orgel en de vleugel. De deur van de foyer is niet op slot. Het is mooi weer en verschillende gemeenteleden komen, na hun inkopen in het dorp, even buurten en de kerk. Door de glazen foyer valt het meteen op als er iemand in de kerk is, dat maakt het makkelijker even binnen te lopen.

ds. Anki Peper
ds. Willem de Boer
ds. Bert Boter
juni 2019

 
terug