Ruud Bartlema Ruud Bartlema
Op 24 augustus 2023 werd een nieuwe tentoonstelling geopend in de Voorschotense Dorpskerk. Kunstenaar en theoloog Ruud Bartlema exposeert schilderijen met een bijzondere achtergrond. Al tijdens zijn studie theologie in Amsterdam raakte hij geïnspireerd door de Joodse mystieke tradities van het chassidisme. Hij ontdekte de mystieke betekenis van de Hebreeuwse letters en van de chassidische vertellingen uitgegeven door Martin Buber. In opdracht van de KRO-televisie werd door hem een moderne kruisweg geschilderd, die door het Bijbels Museum in Amsterdam werd aangekocht, evenals een serie van vijf schilderijen rond de beginzinnen van de eerste vijf Bijbelboeken.
Veel van zijn werk komen we tegen in verschillende kerken, stiltecentra en zorginstellingen.
Een mooi voorbeeld van zijn werk is het schilderij bij dit artikel dat laat zien dat Joodse mystiek begint bij het lezen van de Hebreeuwse tekst van de Tenach, het Oude Testament, dat echter niet oud is en daarom vergeten mag worden, maar ook nu nog veel betekenis kan hebben.
Op donderdag 28 september om 20.00 zal Ruud Bartlema in de Dorpskerk te Voorschoten een lezing geven over de schilderijen die daar dan te zien zijn en zal hij dieper ingaan op het thema ‘Mystiek, Poëzie en Verhaal als Inspiratie’. 
 
terug