Scriba Scriba
Froukje Harkes-Idzinga en
Hans van Kempen
Postadres: Kerkplein 2, 2251 BS Voorschoten,
telefoon: 06-83585122
e-mail (scriba@dorpskerkvoorschoten.nl)
terug