Test Test

Welkom bij Cascading Style Sheets

De elementen van stijl

Het is belangrijk dat je leert hoe je stijlen toepast op verschillende onderdelen van (X)HTML-documenten.

Grote containers hebben grote effecten

Wijzigingen in de stijl van het element

hebben invloed op alle content in een HTML-document.

Kleine containers hebben minder effect

Wijzigingen in het alinea-element (

) hebben alleen invloed op alineatekst, zoals wijzigingen in header-elementen alleen invloed hebben op die headers.

terug