Uit de kerkenraad, 28 september en 23 oktober 2023 Uit de kerkenraad, 28 september en 23 oktober 2023
U heeft een tijdje niets van ons gehoord op deze plek. Met dit bericht willen we u graag laten weten waar de kerkenraad de afgelopen tijd mee bezig is geweest.

Op 28 september jl. stond onze vijfde kerkenraadsvergadering van dit jaar gepland.

Op de agenda stond het vervolg op onze retraite van 1 juni 2023, waarin we uitvoerig hebben gesproken over de verschillende vormen van kerkbestuur en kerkenraad binnen de PKN. In juni meldde we al dat we op zoek zouden gaan naar voorbeelden van gemeenten die een ander “Model kerkenraad” hanteren.
Tijdens deze vergadering nam onze gast, emeritus-predikant Carel van der Meij, ons mee in een vorm die we tijdens de retraite nog niet hadden besproken en die in Naaldwijk is geïntroduceerd toen hij daar als predikant werkte.
In deze vorm is er sprake van een relatief kleine kerkenraad, taakgroepen en een ledenraad. De kerkenraad heeft hier met veel interesse kennis van genomen. Als vervolg gaan we deze vorm verder uitwerken, waarna we de gemeente zullen informeren en meenemen.

Intussen is ons CvK samen met het multimediateam bezig geweest met een alternatief voor de schermen in de kerkzaal, die door kerkbezoekers weleens als te klein worden ervaren of niet goed zichtbaar. Inmiddels is er een alternatieve oplossing gevonden. U zult deze naar verwachting dit najaar gaan zien.

Op het moment van schrijven is kortgeleden bekend geworden dat onze cantrix Maria Rosenmöller ons gaat verlaten per 1 januari a.s. Dat vinden wij heel jammer. Maria heeft in de 15 jaar dat ze bij ons werkt ons als gemeente heel veel gebracht en dat alles zal zeer gemist worden. Op maandag 23 oktober heeft de kerkenraad in een extra vergadering gesproken over Maria’s vertrek en de gevolgen voor muziek en zang in de PGV. De kerkenraad gaat op zoek naar een opvolger.

Tenslotte goed nieuws van onze jeugdouderling: er zijn sollicitanten voor de vacature jeugdwerker. We houden u op de hoogte.

In deze tijd van storm en regen alle goeds gewenst,
Jacqueline van Beckhoven, diaken en Froukje Harkes-Idzinga, scriba
 
terug