Uit de kerkenraad, 21 december 2021 Uit de kerkenraad, 21 december 2021
Ik schrijf dit stukje in december 2021, als de Omikronvariant van het Coronavirus recent is opgedoken in Nederland. De Coronapandemie en de bijbehorende maatregelen vanuit de overheid worden goed in de gaten gehouden door de Kerkenraad en het Moderamen. Tijdens de laatste Kerkenraadsvergadering van november 2021 is uitgesproken dat het Moderamen (dagelijks bestuur) mandaat krijgt om namens de Kerkenraad besluiten te nemen over de gevolgen van de overheidsmaatregelen voor de kerkdiensten en andere kerkgerelateerde zaken. Dat is nodig, omdat vaak op korte termijn besluiten moeten worden genomen.

De kerken zijn vanwege de vrijheid van godsdienst niet verplicht om de overheidsmaatregelen in het kader van de Coronapandemie te volgen. Vanuit de PKN en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken wordt wel geadviseerd om verantwoord en verstandig om te gaan met de geldende maatregelen. Binnen de PGV proberen Kerkenraad en Moderamen om hier zo goed mogelijk gehoor aan te geven.

Na elke persconferentie en na elke wijziging in overheidsmaatregelen komt het Moderamen Plus bij elkaar. Dit bestaat uit het Moderamen, de predikanten die geen deel uitmaken van het Moderamen, de cantrix en de beheerder van de Dorpskerk. We maken dan in overleg een vertaling van de overheidsmaatregelen naar de situatie tijdens onze kerkdiensten en kerkelijke activiteiten, zoals cantorijrepetities en gesprekskringen. Ons doel is om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen en een eventueel besmettingsrisico zo klein mogelijk te maken. Wij maken steeds een afweging tussen onze taak in de wereld (een open en gastvrije plek bieden voor bezinning en geloofsbeleving) en wat nodig is om ons doel te bereiken. Zo hebben wij na de persconferentie in november besloten om geen coronacheck te doen bij kerkdiensten. Maar om wel alle basismaatregelen weer in te voeren en het online koffiedrinken na de dienst weer te introduceren ter vervanging van het fysiek koffiedrinken.

Na de persconferentie op dinsdag 14 december heeft het Moderamen Plus op woensdag 15 december de gevolgen voor onze kerkdiensten besproken. Daarna werden we ingehaald door de realiteit, want op zaterdag 18 december werd in een persconferentie een algehele lockdown afgekondigd. Meteen diezelfde avond is er een spoedoverleg gehouden. Daarbij is besloten om de lockdown te volgen en zolang die duurt, alle kerkdiensten online te houden, zonder bezoekers. Degenen die de kerkdiensten mogelijk maken en daarvoor in de kerk zijn, houden zich aan strenge coronamaatregelen. Zo hopen we op een veilige manier toch met elkaar ons geloof te kunnen blijven beleven.

Ik wens u alle goeds.

Froukje Harkes-Idzinga
Scriba Protestantse Gemeente Voorschoten
 
terug