Uit de kerkenraad, 26 september 2022 Uit de kerkenraad, 26 september 2022
Op 26 september was er weer een kerkenraadsvergadering. In deze vergadering heeft de kerkenraad onder andere onze financiele situatie besproken. En een aantal belangrijke besluiten genomen. Hierover is op 5 oktober een aparte Weekbrief verschenen. Naar aanleiding hiervan is er op zondag 9 oktober een bijeenkomst geweest met ouders van kinderen en tieners en met vrijwilligers uit het jeugdwerk. Er komt nog een bijeenkomst met en voor de hele gemeente. Meer informatie volgt binnenkort.
Naast de financiele situatie heeft de kerkenraad o.a. gesproken over de Bloemengroet naar aanleiding van een vraag vanuit de bloemencommissie. Er is besloten om voortaan 1 in plaats van 2 bossen bloemen te brengen. Incidenteel kan een extra bos worden gebracht aan iemand die dat nodig heeft.
Verder kunt u binnenkort een korte enquete verwachten over de opstelling van de stoelen in de kerk. U kunt deze digitaal of op papier invullen.
Tenslotte is de werkgroep Interne verbinding en Vrijwilligers druk bezig om alle vrijwilligersgroepen die in onze gemeente actief zijn, in kaart te brengen, met van elke groep de contactpersoon We zullen hiervoor aan verschillende betrokkenen input vragen.
 
terug