Uit de kerkenraad, 24 maart 2022 Uit de kerkenraad, 24 maart 2022
Op 24 maart mochten voor het eerst sinds lange tijd alle kerkenraadsleden fysiek aanwezig zijn om te vergaderen. Naast een kleine afvaardiging aanwezig in ‘t Voorhuys, was ook online een aantal leden verbonden. Deze vorm van hybride vergaderen moet nog wel een beetje meer ingeregeld worden, maar dat moet ons ook weer gaan lukken.

Uiteraard stond na de presentatie van ons beleidsplan zondag 20 maart in de kerk, dit op de agenda. Er zijn mooie aanvullingen en goede suggesties gegeven waar we mee aan de slag kunnen. Dank aan iedereen die input heeft gegeven!

Om nader vorm te geven aan de doelen zoals deze in het beleidsplan beschreven staan, gaan drie werkgroepen van start. Er is een nadrukkelijk verzoek aan alle gemeenteleden uitgesproken om aan te sluiten, zodat we samen onze weg kunnen vervolgen. Velen van ons zijn al bij diverse activiteiten betrokken en hoe mooi is het als alle ervaringen en krachten gebundeld worden om onze doelen te bereiken.

De werkgroep Interne verbinding/Vrijwilligers gaat zich in samenspraak met de werkgroep Open Kerk als eerste richten op de website als communicatiemiddel. Er wordt hiervoor een kleine subcommmissie Communicatie gevormd, in overleg met de webmaster.

De werkgroep Groene Kerk start met een inventarisatie. Er is al heel veel “groen” in onze kerkgemeente en dat wil je laten zien. Daarnaast zullen de mogelijkheden om de volgende groene stap te zetten op een rij worden gezet.

Houd de Weekbrief en de Kerkklok in de gaten. Vergeet ook niet om af en toe de website te raadplegen, zodat we elkaar goed op de hoogte kunnen houden.

Naast al deze plannen kunnen we nu al met elkaar zorgen voor verbinding en samen aan pastoraat doen. En dat doen we ook al. Pastoraat is meer dan bezoeken van de dominee: ook bezoeken van ouderlingen en pastoraal medewerkers zijn een vorm van pastoraat. En meer dan dat: aandacht hebben voor elkaar, elkaar bezoeken en een luisterend oor bieden, ook dat is pastoraat. Ook als “gewoon” gemeentelid of “gewone” kerkganger. Dus misschien bent u/ben jij zelf al onbewust met pastoraat bezig. Een belangrijk onderdeel van ons gemeenteleven.

Tenslotte: Al eerder berichtten we over een feestelijke start van het kerken in de Nieuwe Dorpskerk. Door Corona is in september 2020 de feestelijke opening van ‘t Voorhuys in kleine kring gevierd. Hoe mooi zou het zijn als we alle belangstellenden van Voorschoten ons mooie kerkgebouw en 't Voorhuys zouden mogen laten zien? We hebben daarom besloten om voor dit “Open Huis gebeuren” bij het Weekend van Voorschoten aan te sluiten. Meer informatie volgt hier zeker nog over.

Tot zover weer een korte berichtgeving.
Alle goeds gewenst.

Jacqueline van Beckhoven
Diaken en lid van de werkgroepen Groene Kerk en Interne verbinding/Vrijwilligers

Froukje Harkes-Idzinga
Scriba en lid van de werkgroep Interne verbinding/Vrijwilligers
 
terug