Uit de kerkenraad, 23 mei en 12 juni 2022 Uit de kerkenraad, 23 mei en 12 juni 2022

Op 23 mei was er weer een kerkenraadsvergadering. Een nieuwe blog naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft even op zich laten wachten. Dit was omdat er een paar weken later, op zondag 12 juni, een kerkenraadsretraite gepland was.

Kerkenraadsvergadering 23 mei 2022

Tijdens de kerkenraadsvergadering op 23 mei is gesproken over de looproute van predikant en ambstdragers bij kerkdiensten. Er is besloten om niet meer achter langs te lopen, maar door het middenpad. Dit heeft u inmiddels kunnen zien. Verder is er onder anderen gesproken over het houden van verbinding met  jonge gezinnen. Ook is een voorstel van het multimediateam besproken over het uitzenden van kerkdiensten en andere activiteiten. Keuzes in wat wel en niet met beeld en geluid uit te zenden waren nodig. Er is een praktische oplossing gevonden.

Ook een evaluatie van de Matthaus Passion met Palmpasen stond op de agenda, evenals de jaarrekeningen van CvK en diaconie.

De 3 werkgroepen Groene Kerk, Interne verbinding/vrijwilligers en Open kerk vertelden in een “elevator pitch”(praatje van ongeveer 1 minuut) waar ze mee bezig zijn. De werkgroep Open kerk werd hierbij omgedoopt tot Kerk in het dorp. De werkgroep is op dit moment bezig met voorbereidingen voor het Weekend van Voorschoten in september, een mooie gelegenheid om te laten zien wie wij zijn en wat wij doen. Over de Groene kerk heeft u iets kunnen horen tijdens de Milieudienst op zondag 12 juni. De werkgroep Interne verbinding/vrijwilligers is bezig met een overzicht van onze vrijwilligersgroepen en een plan om ieders talenten tot hun recht te laten komen. In overleg tussen de werkgroepen is besloten om een aparte communicatiecommissie op te starten. Daar hoort u later dit jaar meer van!
We zoeken nog een trekker voor deze commissie.  Heeft u/heb jij belangstelling? Neem dan contact met mij op.

Verder wordt er gewerkt aan een kort animatiefilmpje over ons beleidsplan en wat we daarmee doen. We hopen dit voor de zomervakantie met u te kunnen delen.


Retraite zondag 12 juni 2022

De kerkenraadsretraite op zondag 12 juni stond in het teken van het naderende emeritaat van ds Willem de Boer en van het nadenken over de posten op onze begroting. We hebben besproken wat voor kerk we willen zijn: een kerk van en voor verschillende generaties met ruimte voor nieuwe vormen van kerk zijn en vieren. Dit in aanvulling op het beleidsplan. Om dit mogelijk te maken, zijn bepaalde zaken nodig, zoals een kerkgebouw, predikanten en vrijwilligers. Het College van Kerkrentmeesters en het moderamen zullen naar aanleiding van de retraite een aantal scenario's uitwerken. Hierin wordt stilgestaan bij de volgende vragen:

1. Wat willen we?
2. En wat hebben we daarvoor nodig?
3. Wat zijn de kosten daarvan?
4. Wat kunnen we realiseren met het geld dat er is?

De scenario's worden vervolgens besproken in de kerkenraad. Ze dienen als uitgangspunt voor de toekomstige begroting. Er is hierbij ook aandacht voor onze inkomsten. We zijn voor een groot deel afhankelijk van giften en vrijwillige bijdragen via de actie Kerkbalans. Voor alle kerkleden die bij ons ingeschreven staan, moeten we elk jaar een bedrag betalen aan de PKN, waar we onderdeel van zijn. Dus ook voor wie geen gebruikmaakt van ons kerkgebouw en bijvoorbeeld ook niet onze kerkdiensten volgt via Kerkomroep, maken we kosten. Meer uitleg hierover wordt gegeven bij de actie Kerkbalans. 

In de scenario's wordt ook de inzet van onze vele vrijwilligers meegenomen. Dank aan iedereen die zich vrijwillig inzet voor onze kerk! Bent u/ben jij nog geen vrijwillger bij ons, maar zou u/jij dat wel willen? Dan hoor ik het graag.

Tenslotte: de kerkenraad ontvangt weleens vragen over een evaluatie van de opstelling in de kerkzaal. We verwachten in september een evaluatie te kunnen houden. Daarbij halen we ervaringen van gemeenteleden/kerkbezoekers op met een korte enquete. U hoort hier na de schoolvakantie meer over.

Tot zover weer een korte berichtgeving.
Alle goeds gewenst.

Froukje Harkes-Idzinga
Scriba
 
terug