Uit de kerkenraad, januari 2024 Uit de kerkenraad, januari 2024
Het werk van de kerkenraad begon in 2024 met een extra kerkenraadsvergadering op 11 januari.

Onze predikanten hebben een belangrijke mededeling voor ons en de gemeente.

Ds. Anki  Peper legt uit dat zij na het maken van haar jaar- werkverslag besloten heeft om met vervroegd emeritaat te gaan. Hoewel ze plezier heeft in haar werk vergt het veel van haar en haar gezondheid. Vandaar het besluit om per 1 juni te stoppen en met vervroegd emeritaat te gaan.

Ds. Bert Boter legt uit dat vlak voor de kerstvakantie zijn lang gekoesterde wens om het onderwijs in te gaan door een vacature op het Adelbert College vervuld gaat worden. Hij begint 1 maart als zij-instromer met lesgeven; dat gaat hij drie dagen in de week doen en tot 1 september blijft hij nog parttime predikant in Voorschoten. Hij zal in ieder geval al zijn predikbeurten vervullen.

Na de schok, de verrassing kwamen toch ook al snel woorden van begrip en waardering naar voren. Voorzitter Herman Scholten memoreerde dat ds. Anki Peper (ruim 14 jaar) en ds. Bert Boter (bijna 14 jaar) onze gemeente hebben gediend en dat wij hen daar heel dankbaar voor zijn.
De kerkenraad is inmiddels aan de slag gegaan met de vraag over hoe de vacatures vervuld kunnen worden. Hierbij maakt de kerkenraad gebruik van de Gids voor het beroepingswerk  van de PKN. Het opvangen van het vertrek van onze predikanten verloopt langs de volgende sporen.
  1. Wat kunnen wij doen aan de situatie vanaf 1 maart want daarna werkt ds. Bert Boter nog maar parttime in de gemeente ( twee dagen per week). Een deel van zijn werkzaamheden zal worden overgenomen door onze ouderenwerker Carijn Westeneng – Timmers. Zij is vanaf 1 maart voor 20 uur vast in dienst bij onze gemeente. Het crisispastoraat is in de periode vanaf 1 maart tot 1 december 2024 in handen van ds. Freek Bakker, ds. Guus Fröberg en ds. Carel van de Meij. We zijn erg blij dat deze emeritus predikanten ons uit de brand willen helpen.
  2. De kerkenraad  heeft op 29 januari een beroepingscommissie ingesteld die een fulltime predikant moet gaan zoeken. Dit is een van de twee vacatures die vervuld gaan worden. Over de invulling van de andere vacature volgt binnenkort nader bericht. In de extra vergadering van 15 februari a.s. zal de opdracht van de beroepingscommissie worden vastgesteld. 

In de vergadering van 29 januari hebben wij als kerkenraad nader kennisgemaakt met onze jeugdwerker Barbara Wiesmeijer. Zij is met haar werk begonnen en gebruikt haar eerste honderd dagen om de jeugd, de mensen die actief zijn in het jeugdwerk en de gemeente te leren kennen. Zij draait mee met wat er al is en kijkt wat wij nog nodig hebben.

De kerkenraad is nog kort teruggekomen op de geslaagde afscheidsdienst van Maria Rosenmöller. De sollicitatiecommissie voor de nieuwe cantor is met haar werk gestart. Er hebben drie geschikte kandidaten gesolliciteerd. Het gaat er nu om de goede keuze voor onze cantorij en gemeente te maken.

Tenslotte kwam de commissie Duurzaam met goed nieuws: de gemeente Voorschoten heeft vergunning verleend voor het plaatsen van 24 zonnepanelen op het dak van ’t Voorhuys.

De veertigdagentijd zal de kerkenraad gebruiken om aan de ene kant terug te kijken en aan de andere kant te gaan werken aan de toekomst van onze gemeente.

Hans van Kempen, tweede scriba.


 
terug