Uit de kerkenraad, 24 augustus 2023 Uit de kerkenraad, 24 augustus 2023
Nieuws uit de kerkenraad, augustus-september 2023

Na een zomerstop tijdens de schoolvakantie kwam de kerkenraad weer samen op donderdag 24 augustus in 't Voorhuys. We begonnen met een kennismaking met onze ouderenwerker Carijn Westeneng-Timmers. Die vond nu door omstandigheden wat later plaats dan gepland. Een mooie gelegenheid voor Carijn om over haar eerste (positieve) ervaringen in onze gemeente te vertellen. Carijn gaf aan het erg naar haar zin te hebben, en dat ze graag nog meer ouderen zou willen ontmoeten voor biivoorbeeld een pastoraal gesprek. Waarvan acte!

De tweede gast tijdens deze kerkenraadsvergadering was Wouter van Bemmel, administrateur voor actie Kerkbalans. Hij nam de kerkenraad mee in de opbrengsten van deze actie van de afgelopen jaren. De opbrengsten van de afgelopen jaren zijn stabiel, maar het aantal betalende leden neemt af.  Hierover volgt binnenkort meer informatie.

Naast bovenstaande was er aandacht voor alle vrijwilligers in het jeugdwerk en de vacature voor een jeugdwerker. Nu we een tijdje zonder jeugdwerker het jeugdwerk draaiende hebben gehouden met inzet van vrijwilligers, is besloten om de vacaturetekst wat aan te passen. Dat is inmiddels gebeurd en de vacature zal z.s.m. worden verspreid. Ondertussen is het wel zo dat de bestaande groep vrijwilligers overuren draait om het jeugdwerk in de lucht te houden. Voor de korte termijn zoeken we daarom dringend vrijwilligers die mee willen helpen om al onze jeugdactiviteiten door te laten gaan. Belangstellenden kunnen zich melden bij onze jeugdouderling Katinka of bij andere kerkenraadsleden.

Vóór de schoolvakantie is er na de kerkdienst een koffiegesprek georganiseerd door de werkgroep “Vuurtje". Dank aan allen die hierbij waren. Een kort verslag is beschikbaar op onze website. De kerkenraad is bezig te bekijken wat we kunnen doen met de uitkomsten van de gesprekken. Wordt vervolgd.

Wat ook wordt vervolgd, is het werk van de commissie Opstelling Kerkzaal. Die is ingesteld naar aanleiding van de enquête die vorig jaar is gehouden. De uitkomsten hiervan zijn niet vergeten. De commissieleden hebben echter veel verschillende vrijwilligerstaken, naast andere verplichtingen zoals in sommige gevallen een betaalde baan. Het streven is om dit najaar de eerste beslissingen te nemen.

Intussen is ons College van Kerkrentmeesters de mogelijkheden voor zonnepanelen op het dak van 't Voorhuys aan het bekijken. Verder zoeken we nog BHV-ers die af en toe bij een kerkdienst of eetcafé als zodanig willen optreden.

Tenslotte organiseert de werkgroep Kerk in het Dorp in het Weekend van Voorschoten een koffieterras met informatietafel.

Tot zover voor nu.
Alle goeds gewenst.

Froukje Harkes-Idzinga, scriba
 
terug