Veertigdagenkalender 2021 Veertigdagenkalender 2021


Op 17 februari a.s. begint de Veertigdagentijd. Al eeuwenlang denken vele christenen in die dagen na over de betekenis van Jezus’ lijden, sterven en opstanding voor hun eigen leven. De Raad van Samenwerkende Kerken van Voorschoten wil daar een handje bij helpen door voor elke dag van 17 februari tot 3 april een pagina met een gedicht, een tekst of een afbeelding aan te bieden.
Het leuke van deze kalender is dat iedereen mee mag doen. Je hoeft niet bij een kerk te horen om toch iets in te sturen. De dominees Bert Boter, Anki Peper en Willem de Boer, en rev. Ruan Crew en ook diaken Peter Winnubst van de katholieke kerk in Voorschoten hebben al toegezegd dat zij een bijdrage willen leveren. We hopen uiteraard ook op medewerking uit de katholieke kerk. Maar we hopen tegelijkertijd dat ook veel andere mensen binnen onze kerkelijke gemeenschappen en misschien ook wel daarbuiten meedoen. Maar, zoals al gezegd, iedereen, ook mensen van buiten de kerk kunnen iets insturen.
Omdat er vroeger in de veertigdagentijd nooit op zondag werd gevast, duurt de veertigdagentijd langer: 47 dagen, van 17 februari tot 3 april.
Het thema van 2021 in ‘Kom met verhalen’. Iedereen weet verhalen over verdriet en lijden waarin toch opeens een straal van licht zichtbaar werd. Want dat is wat we in het lijdensverhaal van Jezus horen: een toenemende duisternis, spanning, dreiging, angst, verdriet, wanhoop, maar ook van tijd tot tijd een lichtstraal die al een beetje iets laat zien van Jezus’ opstanding. Niet alleen verhalen zijn welkom, ook gedichten, afbeeldingen, cartoons, of mooie teksten.
Ook dit jaar zal de hele kalender in kleur zijn.
De kalender komt op zondag 14 februari. Dat is de zondag voor aswoensdag, 17 februari 2021. Dan begint de veertigdagentijd. Hij duurt, zoals gezegd, tot Eerste Paasdag, 3 april 2021.
Wie mee wil doen, kan dit voor donderdag 21 januari a.s. sturen naar ds. Freek L. Bakker, Van Slingelandtplantsoen 2, 2253 WT  Voorschoten, e-mail: f.l.bakker51@hotmail.com, mob. 06-13805668.
 
terug