Verschijningsdata van de Kerkklok in 2023 Verschijningsdata van de Kerkklok in 2023
U vindt hier een overzicht van de data waarop de Kerkklok verschijnt in 2023.
In de kolom "Inleverdatum" staat de datum waarop de kopij vóór 12.00 uur opgestuurd moet zijn naar de redactie.
terug