Voortgang vastgoed juni 2019 Voortgang vastgoed juni 2019
Omdat het alweer maanden geleden is dat u allen op de hoogte bent gebracht over de voortgang van de verschillende objecten  nu  een  bericht voordat de zomervakanties beginnen.

Kruispunt
Na de rumoerige Raadscommissievergadering op 10 januari 2019, waarin de wethouder de kaders voor de mogelijkheden van de locatie Kruispunt had voorgelegd aan de Commissie Wonen, Ruimte en Groen , zijn deze kaders nog niet door B&W aan de Gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd. Dat geeft aan dat B&W meer tijd nodig heeft om zich te beraden op  wat verstandig is, vooral gezien de vele uiteenlopende zienswijzen.
Inmiddels zijn wij doorgegaan  en hebben in maart een andere interessante partij gevonden, met wie wij en de Gemeente Voorschoten onderzoeken, welke mogelijkheden er zijn, zodat  wij als PGV een verantwoorde opbrengst kunnen realiseren. Voorlopig kunnen we daardoor tot medio volgend   jaar het Kruispunt met de Werf blijven gebruiken.

Groene Kikker
Hoewel we eerder hadden gedacht, het gebouw verkocht te hebben, bleek dat steeds weer te vroeg gejuicht. Het lijkt er nu echter op, dat we medio juli 2019 de overdracht bij de notaris kunnen realiseren.

DNDK
Op 4 april 2019 hebben wij opdracht verleend aan aannemersbedrijf Den Dubbelden uit Noordwijk om met de ver-en nieuwbouw te starten. Zij zijn begonnen  op maandag 13 mei en inmiddels zijn we alweer ruim een maand verder. De Hoeksteen is gesloopt en uit het archeologisch onderzoek zijn geen bijzonderheden gekomen, dus dat geeft gelukkig geen vertraging. Van eind juli tot eind augustus ligt het werk stil wegens de bouwvakvakantie. Voorlopig gaan we uit van oplevering eind 1e kwartaal 2020.

Opening DNDK
Om de overgang van Kruispunt naar Dorpskerk te markeren en de nieuwe Dorpskerk feestelijk en zichtbaar te openen , willen we een programma van activiteiten /festiviteiten organiseren. We noemen het –voorlopig- Intocht in de Dorpskerk. Er zijn in de afgelopen kerkenraadsvergadering al een aantal –tamme en wilde- ideeën geopperd, maar misschien heeft u of heb jij ook nog goede suggesties. We nodigen u/jou graag uit om mee te denken. Geef je voor 8 juli 2019 op bij Caroline Heijer, mailadres: carolineheijer@gmail.com.

Verkoop overtollige goederen
Op 24 mei 2019 is er een verkoopdag gehouden in de Ontmoeting. Veel is er verkocht of heeft een mooie bestemming gekregen. Er zijn bijvoorbeeld 230 stoelen verkocht aan mensen van de Life Church uit Den Haag, die de stoelen zal verzenden naar hun kerk in Ghana.
Jaap Maan, voorzitter College van Kerkrentmeesters
 
terug