WELKOM WELKOMHartelijk welkom op onze website. De protestantse gemeente Voorschoten is een gemeenschap van mensen die zich willen laten inspireren door geloof in de Ene die ons samenbrengt. Hoe wij dit vorm geven leest u in “Over ons”. 
We nodigen u van harte uit mee te doen met onze activiteiten of een kerkdienst bij te wonen.
 
Avondgebed, 1 juli Avondgebed, 1 juliWe willen een ieder, die dat wil, de gelegenheid bieden om in verbondenheid met elkaar in rust en vrede de dag af te sluiten. Het avondgebed bestaat uit een lezing, een gebed en een lied dat u, zo u wilt, thuis kunt meezingen.
Dit avondgebed wordt uitgesproken door ds. Anki Peper en het lied wordt gezongen door Marianne Lodder begeleid door Herman Lodder:
 
 
Mand van Barmhartigheid Mand van BarmhartigheidOp dit moment kunnen kerkdiensten alleen veilig online worden gehouden. Daarmee komt het vullen van de Mand van Barmhartigheid voor de voedselbank in Voorschoten in het gedrang. De voedselbank heeft uit voorzorg voor besmettingen liever niet dat levensmiddelen direct naar hen worden gebracht, maar financiële bijdragen zijn zeer welkom op:  IBAN nr. NL71 RABO 0126 6428 50 t.n.v. Stichting Voedselbank Voorschoten.
 
Afscheid van het Kruispunt Afscheid van het KruispuntZomaar afscheid nemen van het Kruispunt was nooit de bedoeling, maar door de beperkende maatregelen liep alles anders. De nieuwe eigenaar heeft ons de mogelijkheid gegeven nog een keer van het gebouw gebruik te maken. Dat kan in het weekend van 4 en 5 juli.

 
lees meer »
 
Digitaal koffiedrinken Digitaal koffiedrinken

Veel mensen missen het koffiedrinken en de gesprekjes na de kerk. Daarom vindt de kerkenraad het leuk om u uit te nodigen voor virtueel/online koffiedrinken op elke zondag in juli na de kerkdienst (rond 11.15 uur).
 
lees meer »
 
Vieren op 1,5 meter Vieren op 1,5 meter

In de maand juni mogen we met max. 30 personen 'live' aan de viering deelnemen. Deze maand zien we als een mooie gelegenheid om te oefenen. Vanaf juli mogen we met max. 100 personen in de kerk aanwezig zijn. Uiteraard gaan wij ook dat mogelijk maken.In deze presentatie krijgt u een goede indruk van de plannen. U zult begrijpen dat er veel moet worden geregeld. Bovendien zal het niet zo worden zoals we gewend waren. We zullen allemaal moeten inschikken om 'vieren op 1,5 meter' mogelijk te maken. Met ieders inzet en medewerking gaat dat vast lukken.
Met een hartelijke groet namens de kerkenraad, Arend-Jan Eshuis
 
Collectebonnen Collectebonnen

Naast bankoverschrijvingen is er nu ook een proces ingevoerd om met collectebonnen aan collectedoelen te geven. U kunt enveloppen met collectebonnen inleveren bij de penningmeester van de diaconie, de heer R. Gerrits, Hofvliet 49 of bij diaken P. Vos, Het Wedde 2. Vermeld op de enveloppe s.v.p. het doel van de collecte.
 
Omzien naar elkaar Omzien naar elkaar

U leest hier wat handreikingen over wat we in deze tijd voor onze medemens kunnen doen.
 
lees meer »
 
Weekbrief vanaf 22 maart Weekbrief vanaf 22 maart

Helaas zijn we in deze tijd niet meer in staat de weekbrief overal op papier te verspreiden.
Wellicht kunt u zich hier aanmelden voor de digitale versie, maar om iedereen zoveel mogelijk op de hoogte te brengen kunt u ze ook hier lezen
 
 
Verbouwing Dorpskerk Verbouwing DorpskerkDe glas-in-lood ramen van de Voorhof (het Kruispunt) hebben een mooie bestemming gekregen in de deuren naar de kerkzaal.

Hier vindt u meer foto's van de verbouwing.