WELKOM WELKOM

Hartelijk welkom op onze website. De protestantse gemeente Voorschoten is een gemeenschap van mensen die zich willen laten inspireren door geloof in de Ene die ons samenbrengt. Hoe wij dit vorm geven leest u in “Over ons”. 
We nodigen u van harte uit mee te doen met onze activiteiten of een kerkdienst bij te wonen.
 
Kerkdiensten komende tijd Kerkdiensten komende tijd

In ieder geval t/m zondag 7 februari is het helaas niet mogelijk zich voor het bijwonen van de kerkdiensten aan te melden. Er zullen online vieringen gehouden worden, die te volgen zijn via de Kerkomroep
Houd weekbrief en/of website in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen.
 
 
Aanmelden digitaal koffiedrinken Aanmelden digitaal koffiedrinkenMist u in deze Coronatijd ook andere mensen en bijvoorbeeld de gesprekjes na de kerkdienst? Dan bent u van harte welkom bij het virtueel/online koffiedrinken op zondagen na de kerkdienst om 11.30 uur.
 
lees meer »
 
Soep oppeppertje Soep oppeppertjeVoor Jong en Oud, een soep oppeppertje.

In de week van 20 -27 februari willen we een soepronde in Voorschoten houden. Soep brengen aan de ouderen onder ons en aan anderen die dat ook fijn vinden te ontvangen.
lees meer »
 
Kerk in het dorp Kerk in het dorp

Onlangs verscheen in het Nederlands Dagblad een artikel waarin de wens wordt geuit om samen met de gemeentepredikant Bert Boter in het plaatselijke café gesprekken aan te bieden. Hier kunt u het volledige artikel lezen.
 
Stille Nacht (gemeentezang) Stille Nacht (gemeentezang)U kunt hier nog eens rustig kijken/luisteren naar de compilatie (door ds. Bert Boter) van "Stille Nacht, Heilige Nacht", thuis gezongen door diverse gemeenteleden en eerder uitgezonden tijdens de Kerstnachtdienst.

 
lees meer »
 
Omzien naar elkaar Omzien naar elkaar

U leest hier wat handreikingen over wat we in deze tijd voor onze medemens kunnen doen.
 
lees meer »