WELKOM WELKOM

Hartelijk welkom op onze website. De protestantse gemeente Voorschoten is een gemeenschap van mensen die zich willen laten inspireren door geloof in de Ene die ons samenbrengt. Hoe wij dit vorm geven leest u in “Over ons”. 
We nodigen u van harte uit mee te doen met onze activiteiten of een kerkdienst bij te wonen.
 
Collecteren met de Appostel app Collecteren met de Appostel app

Een moderne manier van collecteren: de Appostel App

Sinds de Covid-19 beperkingen wordt wekelijks nog maar één van de twee collecten uit het jaarrooster bij u aanbevolen. Het overmaken van een gift voor een collectedoel naar de bankrekening van de diaconie vereist namelijk nogal wat handelingen, én voor iedere overboeking berekent de bank transactiekosten. Nu is daar een oplossing voor.
 
lees meer »
 
Aanmelden digitaal koffiedrinken Aanmelden digitaal koffiedrinkenMist u in deze Coronatijd ook andere mensen en bijvoorbeeld de gesprekjes na de kerkdienst? Dan bent u van harte welkom bij het virtueel/online koffiedrinken op zondagen na de kerkdienst om 11.30 uur.
 
lees meer »
 
Op weg naar een nieuw beleidsplan Op weg naar een nieuw beleidsplan

Herinnert u het zich nog? “LEV, vanuit ons hart en met lef”. Het is de titel van het beleidsplan waarmee we als kerk sinds 2015 op weg gingen. Rondom de thema’s voeden, verwelkomen, delen en geven werd een wenkend perspectief geschetst voor onze gemeenschap. Het gaf richting aan onze activiteiten, diaconaal en pastoraal, in de zondagse vieringen, in onze aanwezigheid in het dorp (open kerk, muziek, eettafel/café, bazar, etc.), in het jeugdwerk (o.a. kindernevendienst, provider, catechese), in gesprekskringen, meditatiegroepen, gemeenteweekenden… te veel om op te noemen. En natuurlijk waren we al die jaren druk doende met de overgang van Ontmoeting en Kruispunt naar Dorpskerk. Ook al groeit de gemeente niet meer in aantal leden, het kerkenwerk bloeit nog steeds. Daar mogen we trots op zijn.

lees meer »
 
Koningsdagconcert 27 april, 13:30 - 14:30 uur Koningsdagconcert 27 april, 13:30 - 14:30 uur

Op Koningsdag speelt Herman Lodder weer het traditionele Koningsdagconcert, net als vorig jaar helaas nog zonder publiek maar met hetzelfde enthousiasme als altijd.
Op het programma staan feestelijke stukken van o.a. Sweelinck, Händel, Vivaldi, Graun en Vaughan Williams, en het concert wordt (ook traditioneel) afgesloten met het Wilhelmus dat u thuis uit volle borst kunt meezingen. Live mee te maken via deze link naar de Kerkomroep (inloggen is niet nodig; ga vanaf ongeveer 13:20 uur naar de regel "Dinsdag 27 april 2021" en klik op "kijken").
 
 
Kerkdiensten komende tijd Kerkdiensten komende tijd

Voorlopig is het helaas niet mogelijk zich voor het bijwonen van de kerkdiensten aan te melden. Er zullen online vieringen gehouden worden, die te volgen zijn via de Kerkomroep
Houd weekbrief en/of website in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen.
U kunt hier het laatste bericht van 25 maart vanuit de kerkenraad lezen.
 
lees meer »
 
Wijziging e-mailadressen Wijziging e-mailadressen

 @dorpskerkvoorschoten.nl

Zoals u wellicht al gehoord of gelezen zult hebben zullen enkele functionele e-mailadressen in onze gemeente m.i.v. dinsdag 23 maart wijzigen. Mocht u hier weleens gebruik van maken dan is het goed om hiermee alvast rekening te houden en te wijzigen in uw adressenlijst.
 
lees meer »
 
Kerkhof Dorpskerk verkennen. Kerkhof Dorpskerk verkennen.Vanaf eind februari is er een heel mooie en vooral interessante manier om het kerkhof te ontdekken. Je kunt met je mobiele telefoon de QR-code aan het hek of op het toegangshekje van het kerkhof scannen en de informatie ophalen.
 
lees meer »
 
Kaarsenmoment Kaarsenmoment
 
 
Omzien naar elkaar Omzien naar elkaar

U leest hier wat handreikingen over wat we in deze tijd voor onze medemens kunnen doen.
 
lees meer »