De situatie De situatie
Op dit moment zijn er in Voorschoten vijf christelijke gemeenten of parochies, de Protestantse Gemeente Voorschoten, de rooms-katholieke Parochiekern H. Laurentius en de Moeder Gods, de anglicaanse St James parochie, de herstelde hervormde gemeente van Voorschoten Rehoboth en de House of Prayer for All Nations. Daarnaast wonen er ook doopsgezinden, remonstranten en vrijgemaakt gereformeerden in Voorschoten, maar die gaan naar de kerk buiten de gemeente.
 
lees meer »
 
Nationale week van gebed rond coronacrisis Nationale week van gebed rond coronacrisisVan 1 tot 7 november organiseren de gezamenlijke internationale kerken en migrantenkerken in Nederland een Nationale Week van Gebed in verband met de coronacrisis en de gevolgen daarvan.
 
lees meer »
 
Webinar, 4 november Webinar, 4 november

U kunt hier de aankondiging lezen van een webinar over

           de positie van de vrouw
      in hindoeïsme en christendom


op 4 november 2020, 14.00 uur.
 
Parabels van de rabbijnen, Jezus en Boeddha Parabels van de rabbijnen, Jezus en Boeddha

Een oecumenische gesprekskring.

In april kwam een interessant boekje uit met de titel Parabels: Onderricht van Jezus en de rabbijnen (Berne: Abdij van Berne 2020, ISBN 978-90-8972-381-9, prijs € 24,50). Een groep, protestantse, evangelische en katholieke auteurs bespreken daarin verschillende thema’s die in het onderzoek naar de parabels van Jezus en de rabbijnen
       

naar voren gekomen zijn. Het was een project dat al aan de gang was toen ik niet met pensioen was aan de Universiteit Utrecht. Er is toen even sprake van geweest dat ik ook mee zou doen en het dan over parabels uit het boeddhisme zou hebben. Daar is het niet van gekomen.

Het lijkt mij echter leuk om in het komende seizoen in een zaal waarin we ruim uit elkaar kunnen zitten een gesprekskring te houden over dit onderwerp met als achtergrond dit boek. Maar dan zal ik er ook elke keer een boeddhistische parabel aan toevoegen.

De avonden zullen gehouden worden op woensdagavond vanaf 20.00 uur in de Dorpskerk. De data zijn 23 september, 21 oktober, 18 november, 16 december, 20 januari en 17 februari. De data in 2021 zijn onder voorbehoud.
Wie mee wil doen, kan zich aanmelden via mijn telefoonnummer, 06-13805668, of mijn e-mailadres: f.l.bakker51@hotmail.com.
 
 
Nieuwe voorzitter Raad van Kerken Nieuwe voorzitter Raad van Kerken
Dirk Gudde, die velen van ons zo goed kennen, moest stoppen als pastoraal werker in de locatie Voorschoten van de Augustinusparochie. Op datzelfde moment moest hij ook terugtreden als voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland.
In het voorjaar is een nieuwe voorzitter aangetreden, eveneens van rooms-katholieken huize: Geert van Dartel. Ik ken hem vrij goed uit mijn werk in Utrecht. Geert van Dartel heeft veel studie gemaakt van oosters-orthodoxe kerken, vooral die in Oost-Europa. Hij is een oprecht oecumenische katholiek en ik denk dat we veel van hem mogen verwachten. Wij feliciteren Geert van Dartel en wij feliciteren de Raad van Kerken.

Freek Bakker
 
 
Nieuwe gezichten in de katholieke parochie Nieuwe gezichten in de katholieke parochie
In januari is diaken Peter Winnubst aangetreden in de locatie Voorschoten van de Augustinusparochie. Hij is de opvolger van Dirk Gudde. Hij werkt niet alleen in Voorschoten, maar ook in Oegstgeest. We heten hem graag van harte welkom en we hopen dat we nog lang met veel plezier met elkaar mogen samenwerken.
lees meer »