De situatie De situatie
Op dit moment zijn er in Voorschoten vijf christelijke gemeenten of parochies, de Protestantse Gemeente Voorschoten, de rooms-katholieke Parochiekern H. Laurentius en de Moeder Gods, de anglicaanse St James parochie, de herstelde hervormde gemeente van Voorschoten Rehoboth en de House of Prayer for All Nations. Daarnaast wonen er ook doopsgezinden, remonstranten en vrijgemaakt gereformeerden in Voorschoten, maar die gaan naar de kerk buiten de gemeente.
 
lees meer »
 
Veertigdagenkalender 2021 Veertigdagenkalender 2021De Raad van Samenwerkende Kerken van Voorschoten heeft vanaf zaterdag 13 februari a.s. voor iedereen een gratis Veertigdagenkalender klaarliggen. Van alle kanten kwamen er bijdragen binnen. Het is een mooie kalender geworden. Het thema is ‘Kom met verhalen'. Ze zijn af te halen bij de volgende uitdeelpunten:
 
  • Dorpskerk, Kerkplein 2, in ’t Voorhuys, dinsdag 13-16 uur, zaterdag 12-15 uur
  • Katholiek kerkelijk bureau in de RKPastorie, Leidseweg 102, maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag 9.30-12.30 uur
  • Freek Bakker, Van Slingelandtplantsoen 2
  • Ruan Crew, Chopinlaan 17
Verder zal ik kalenders (laten) brengen naar ieder die mij opbelt, 06-13805668.
 
 
Webinar, 25 januari Webinar, 25 januariHet webinar wordt georganiseerd door de Raad van Samenwerkende Kerken van Voorschoten met als thema ‘Corona in Voorschoten’. Dit jaar hebben we dominee Bert Boter (zie artikel in Groot Voorschoten van 15 jan 2021) en huisarts Rob Michielsens uitgenodigd om hun visie te geven en met elkaar in debat te gaan. Het webinar wordt gehouden op:
          25 januari 2021, 20-22 uur
Voor meer informatie zie deze aankondiging.
 
 
Oecumenisch avondgebed, 24 januari Oecumenisch avondgebed, 24 januari

 
Advent Carol Service, 29 november Advent Carol Service, 29 novemberEr was gezegd dat er dit jaar geen Advent Carol Service gehouden zou worden. Maar nu komt er gelukkig op initiatief van de anglicaanse pastor, Ruan Crew, een online-dienst (te volgen via: www.stjames.nl/advent).
 
lees meer »
 
Nationale week van gebed rond coronacrisis Nationale week van gebed rond coronacrisisVan 1 tot 7 november organiseren de gezamenlijke internationale kerken en migrantenkerken in Nederland een Nationale Week van Gebed in verband met de coronacrisis en de gevolgen daarvan.
 
lees meer »
 
Parabels van de rabbijnen, Jezus en Boeddha Parabels van de rabbijnen, Jezus en Boeddha

Een oecumenische gesprekskring.

In april kwam een interessant boekje uit met de titel Parabels: Onderricht van Jezus en de rabbijnen (Berne: Abdij van Berne 2020, ISBN 978-90-8972-381-9, prijs € 24,50). Een groep, protestantse, evangelische en katholieke auteurs bespreken daarin verschillende thema’s die in het onderzoek naar de parabels van Jezus en de rabbijnen
       

naar voren gekomen zijn. Het was een project dat al aan de gang was toen ik niet met pensioen was aan de Universiteit Utrecht. Er is toen even sprake van geweest dat ik ook mee zou doen en het dan over parabels uit het boeddhisme zou hebben. Daar is het niet van gekomen.

Het lijkt mij echter leuk om in het komende seizoen in een zaal waarin we ruim uit elkaar kunnen zitten een gesprekskring te houden over dit onderwerp met als achtergrond dit boek. Maar dan zal ik er ook elke keer een boeddhistische parabel aan toevoegen.

De avonden zullen gehouden worden op woensdagavond vanaf 20.00 uur in de Dorpskerk. De data zijn 23 september, 21 oktober, 18 november, 16 december, 20 januari en 17 februari. De data in 2021 zijn onder voorbehoud.
Wie mee wil doen, kan zich aanmelden via mijn telefoonnummer, 06-13805668, of mijn e-mailadres: f.l.bakker51@hotmail.com.
 
 
Nieuwe voorzitter Raad van Kerken Nieuwe voorzitter Raad van Kerken
Dirk Gudde, die velen van ons zo goed kennen, moest stoppen als pastoraal werker in de locatie Voorschoten van de Augustinusparochie. Op datzelfde moment moest hij ook terugtreden als voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland.
In het voorjaar is een nieuwe voorzitter aangetreden, eveneens van rooms-katholieken huize: Geert van Dartel. Ik ken hem vrij goed uit mijn werk in Utrecht. Geert van Dartel heeft veel studie gemaakt van oosters-orthodoxe kerken, vooral die in Oost-Europa. Hij is een oprecht oecumenische katholiek en ik denk dat we veel van hem mogen verwachten. Wij feliciteren Geert van Dartel en wij feliciteren de Raad van Kerken.

Freek Bakker
 
 
Nieuwe gezichten in de katholieke parochie Nieuwe gezichten in de katholieke parochie
In januari is diaken Peter Winnubst aangetreden in de locatie Voorschoten van de Augustinusparochie. Hij is de opvolger van Dirk Gudde. Hij werkt niet alleen in Voorschoten, maar ook in Oegstgeest. We heten hem graag van harte welkom en we hopen dat we nog lang met veel plezier met elkaar mogen samenwerken.
lees meer »