De situatie De situatie
Op dit moment zijn er in Voorschoten vijf christelijke gemeenten of parochies, de Protestantse Gemeente Voorschoten, de rooms-katholieke Parochiekern H. Laurentius en de Moeder Gods, de anglicaanse St James parochie, de herstelde hervormde gemeente van Voorschoten Rehoboth en de House of Prayer for All Nations. Daarnaast wonen er ook doopsgezinden, remonstranten en vrijgemaakt gereformeerden in Voorschoten, maar die gaan naar de kerk buiten de gemeente.
 
lees meer »
 
Scheppingsverhalen wereldwijd Scheppingsverhalen wereldwijdIn september 2020 begon ik een kring over parabels. Na een eerste bijeenkomst in ’t Voorhuys bij de Dorpskerk in september kwam de corona-pandemie op en zijn we online verder gegaan. Het werden zulke leuke Zoom-bijeenkomsten dat ik gevraagd ben om nog een seizoen door te gaan, maar nu over ’Scheppingsverhalen wereldwijd’.
Natuurlijk beginnen we weer in ’t Voorhuys, op 29 september a.s. om 20.00 uur. En als de situatie het toelaat, komen we elke maand weer gewoon bij elkaar in een zaaltje. Maar we weten nu dat we ook online kunnen doorgaan.
Zoals bekend, zijn over de hele wereld scheppingsverhalen te vinden. Maar wisten jullie dat er al vier in de Bijbel staan? Genesis 1, Genesis 2, Job 28 en Psalm 104. Natuurlijk kijken we ook naar de Koran, de boeddhisten, de hindoes en de tradities van Afrika. Kortom, het wordt vast weer een interessante kring.
Wie mee wil doen, kan zich opgeven bij ds. Freek Bakker, e-mail: f.l.bakker51@hotmail.com , tel. 06-13805668.
 
 
Idul-Fitr 2021 Idul-Fitr 2021Een gelukwens aan de Voorschotense moslims
Op Hemelvaartdag, 13 mei, ging ik namens de kerken van Voorschoten naar Assalem, de gebedsplaats van de moslims in ons dorp.
 
lees meer »
 
Kranslegging 4 mei 2021 Kranslegging 4 mei 2021Zoals aangekondigd hebben Rina van Rijn en Hans van Kempen op 4 mei j.l. om 11 uur ’s morgens voor de Raad van Samenwerkende Kerken een krans gelegd bij het monument naast het gemeentehuis. We waren de eersten deze keer. Terwijl de regen flink neerstroomde, hebben we de bloemen neergelegd.
Dit keer was er geen persfotograaf aanwezig. Daarom hebben we zelf foto’s gemaakt.
Freek Bakker
 
4 mei: De mensen van voorbij ... 4 mei: De mensen van voorbij ...Van tijd tot tijd klinken ze weer, deze woorden. Met 4 mei 2021 in mijn gedachten wil ik ze weer laten horen, laten lezen.
 
lees meer »
 
Filmavond online: 25 maart 2021 Filmavond online: 25 maart 2021Haar naam was Sarah

Vorig jaar zouden we deze film vertonen in de Veertigdagentijd en er daarna een gesprek over hebben. Vanwege het uitbreken van de corona-epidemie is die avond toen niet doorgegaan. Daarom wil ik dit jaar proberen om op 25 maart a.s. een online-filmavond te houden met Zoom. Let op, dit is een week later dan in de Kerkklok staat. We moesten de avond verzetten.
 
lees meer »
 
Webinar, 25 januari Webinar, 25 januariHet webinar wordt georganiseerd door de Raad van Samenwerkende Kerken van Voorschoten met als thema ‘Corona in Voorschoten’. Dit jaar hebben we dominee Bert Boter (zie artikel in Groot Voorschoten van 15 jan 2021) en huisarts Rob Michielsens uitgenodigd om hun visie te geven en met elkaar in debat te gaan. Het webinar wordt gehouden op:
          25 januari 2021, 20-22 uur
Voor meer informatie zie deze aankondiging.
 
 
Oecumenisch avondgebed, 24 januari Oecumenisch avondgebed, 24 januari

 
Advent Carol Service, 29 november Advent Carol Service, 29 novemberEr was gezegd dat er dit jaar geen Advent Carol Service gehouden zou worden. Maar nu komt er gelukkig op initiatief van de anglicaanse pastor, Ruan Crew, een online-dienst (te volgen via: www.stjames.nl/advent).
 
lees meer »
 
Parabels van de rabbijnen, Jezus en Boeddha Parabels van de rabbijnen, Jezus en Boeddha

Een oecumenische gesprekskring.

In april kwam een interessant boekje uit met de titel Parabels: Onderricht van Jezus en de rabbijnen (Berne: Abdij van Berne 2020, ISBN 978-90-8972-381-9, prijs € 24,50). Een groep, protestantse, evangelische en katholieke auteurs bespreken daarin verschillende thema’s die in het onderzoek naar de parabels van Jezus en de rabbijnen
       

naar voren gekomen zijn. Het was een project dat al aan de gang was toen ik niet met pensioen was aan de Universiteit Utrecht. Er is toen even sprake van geweest dat ik ook mee zou doen en het dan over parabels uit het boeddhisme zou hebben. Daar is het niet van gekomen.

Het lijkt mij echter leuk om in het komende seizoen in een zaal waarin we ruim uit elkaar kunnen zitten een gesprekskring te houden over dit onderwerp met als achtergrond dit boek. Maar dan zal ik er ook elke keer een boeddhistische parabel aan toevoegen.

De avonden zullen gehouden worden op woensdagavond vanaf 20.00 uur in de Dorpskerk. De data zijn 23 september, 21 oktober, 18 november, 16 december, 20 januari en 17 februari. De data in 2021 zijn onder voorbehoud.
Wie mee wil doen, kan zich aanmelden via mijn telefoonnummer, 06-13805668, of mijn e-mailadres: f.l.bakker51@hotmail.com.
 
 
Nieuwe voorzitter Raad van Kerken Nieuwe voorzitter Raad van Kerken
Dirk Gudde, die velen van ons zo goed kennen, moest stoppen als pastoraal werker in de locatie Voorschoten van de Augustinusparochie. Op datzelfde moment moest hij ook terugtreden als voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland.
In het voorjaar is een nieuwe voorzitter aangetreden, eveneens van rooms-katholieken huize: Geert van Dartel. Ik ken hem vrij goed uit mijn werk in Utrecht. Geert van Dartel heeft veel studie gemaakt van oosters-orthodoxe kerken, vooral die in Oost-Europa. Hij is een oprecht oecumenische katholiek en ik denk dat we veel van hem mogen verwachten. Wij feliciteren Geert van Dartel en wij feliciteren de Raad van Kerken.

Freek Bakker
 
 
Nieuwe gezichten in de katholieke parochie Nieuwe gezichten in de katholieke parochie
In januari is diaken Peter Winnubst aangetreden in de locatie Voorschoten van de Augustinusparochie. Hij is de opvolger van Dirk Gudde. Hij werkt niet alleen in Voorschoten, maar ook in Oegstgeest. We heten hem graag van harte welkom en we hopen dat we nog lang met veel plezier met elkaar mogen samenwerken.
lees meer »