De situatie De situatie
Op dit moment zijn er in Voorschoten vijf christelijke gemeenten of parochies, de Protestantse Gemeente Voorschoten, de rooms-katholieke Parochiekern H. Laurentius en de Moeder Gods, de anglicaanse St James parochie, de herstelde hervormde gemeente van Voorschoten Rehoboth en de House of Prayer for All Nations. Daarnaast wonen er ook doopsgezinden, remonstranten en vrijgemaakt gereformeerden in Voorschoten, maar die gaan naar de kerk buiten de gemeente.
 
lees meer »
 
Scheppingsverhalen wereldwijd Scheppingsverhalen wereldwijdIn september 2020 begon ik een kring over parabels. Na een eerste bijeenkomst in ’t Voorhuys bij de Dorpskerk in september kwam de corona-pandemie op en zijn we online verder gegaan. Het werden zulke leuke Zoom-bijeenkomsten dat ik gevraagd ben om nog een seizoen door te gaan, maar nu over ’Scheppingsverhalen wereldwijd’.
Natuurlijk beginnen we weer in ’t Voorhuys, op 29 september a.s. om 20.00 uur. En als de situatie het toelaat, komen we elke maand weer gewoon bij elkaar in een zaaltje. Maar we weten nu dat we ook online kunnen doorgaan.
Zoals bekend, zijn over de hele wereld scheppingsverhalen te vinden. Maar wisten jullie dat er al vier in de Bijbel staan? Genesis 1, Genesis 2, Job 28 en Psalm 104. Natuurlijk kijken we ook naar de Koran, de boeddhisten, de hindoes en de tradities van Afrika. Kortom, het wordt vast weer een interessante kring.
Wie mee wil doen, kan zich opgeven bij ds. Freek Bakker, e-mail: f.l.bakker51@hotmail.com , tel. 06-13805668.
 
Idul-Fitr 2021 Idul-Fitr 2021Een gelukwens aan de Voorschotense moslims
Op Hemelvaartdag, 13 mei, ging ik namens de kerken van Voorschoten naar Assalem, de gebedsplaats van de moslims in ons dorp.
 
lees meer »
 
Nieuwe voorzitter Raad van Kerken Nieuwe voorzitter Raad van Kerken
Dirk Gudde, die velen van ons zo goed kennen, moest stoppen als pastoraal werker in de locatie Voorschoten van de Augustinusparochie. Op datzelfde moment moest hij ook terugtreden als voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland.
In het voorjaar is een nieuwe voorzitter aangetreden, eveneens van rooms-katholieken huize: Geert van Dartel. Ik ken hem vrij goed uit mijn werk in Utrecht. Geert van Dartel heeft veel studie gemaakt van oosters-orthodoxe kerken, vooral die in Oost-Europa. Hij is een oprecht oecumenische katholiek en ik denk dat we veel van hem mogen verwachten. Wij feliciteren Geert van Dartel en wij feliciteren de Raad van Kerken.

Freek Bakker
 
 
Nieuwe gezichten in de katholieke parochie Nieuwe gezichten in de katholieke parochie
In januari is diaken Peter Winnubst aangetreden in de locatie Voorschoten van de Augustinusparochie. Hij is de opvolger van Dirk Gudde. Hij werkt niet alleen in Voorschoten, maar ook in Oegstgeest. We heten hem graag van harte welkom en we hopen dat we nog lang met veel plezier met elkaar mogen samenwerken.
lees meer »