De situatie De situatie
Op dit moment zijn er in Voorschoten vijf christelijke gemeenten of parochies, de Protestantse Gemeente Voorschoten, de rooms-katholieke Parochiekern H. Laurentius en de Moeder Gods, de anglicaanse St James parochie, de herstelde hervormde gemeente van Voorschoten Rehoboth en de House of Prayer for All Nations. Daarnaast wonen er ook doopsgezinden, remonstranten en vrijgemaakt gereformeerden in Voorschoten, maar die gaan naar de kerk buiten de gemeente.
 
lees meer »
 
Debatavond, 14 januari, afgelast. Debatavond, 14 januari, afgelast.
 
 
lees meer »
 
Veertigdagenkalender 2020 Veertigdagenkalender 2020

Inmiddels maken wij al heel wat jaren als Voorschotense christenen onze eigen Veertigdagenkalender. Dat willen we in 2020 weer doen. Het wordt, zoals in ons dorp de gewoonte is, een oecumenische kalender onder auspiciën van de Raad van Samenwerkende Kerken. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen meedoen.

 
lees meer »
 
Advent Carol Service, 1 december Advent Carol Service, 1 december
        

Op 1 december a.s. organiseert de Raad van Samenwerkende Kerken om 19.00 uur een zogenaamde Advent Carol Service in de H. Laurentiuskerk. Het tema van dit jaar is ‘Op zoek naar het licht’.
Het bijzondere van de Advent Carol Service is dat de anglicaanse kerk een grote inbreng heeft. Er worden lezingen uit de profeten en het evangelie gelezen en tussendoor zingen we adventsliederen, allemaal in het Engels en in het Nederlands. Dit jaar treden rev. Ruan Crew en ds. Freek Bakker op als voorganger. Maar de lezingen worden verzorgd door mensen uit de anglicaanse, protestantse en natuurlijk ook de katholieke kerk. Verder werkt, zoals gebruikelijk inmiddels, ook de Leidse Cantorij mee o.l.v. Hans Brons. In de kerk staat ook een stand van Amnesty International.
Freek Bakker