Organisatie Organisatie
De organisatie van de Pastorale Raad
Samenwerking met RK
Samenwerking met het kerkelijk bureau
 
 
Pastorale activiteiten Pastorale activiteiten
Hierbij een greep uit het grote aantal pastorale activiteiten binnen onze gemeente:
 
 • Bloemengroet
 • Welkom voor nieuw ingekomenen
 • Bezoek ouderen / ouderenzorg
 • Gespreksgroep 'Leven met verlies'
 • Zorg in de verzorging- en verpleeghuizen, Woonzorgcentra
 • Vlietlande-groep
 • Eetcafé
 • Voorbedengroep
 • Inloopochtenden
 • Open Kerk
 • Heilig Avondmaal thuis
 • Jongerenpastoraat
Zou u wellicht een bijdrage willen leveren aan één van deze activiteiten, dan kunt u altijd contact opnemen met ds. Willem de Boer, 0172 - 608 507, e-mail.
Tot slot kunt u hier enkele artikelen lezen vanuit de praktijk.

 
lees meer »
 
Pastoraal contact. Pastoraal contact.
Hier kunt u de brief lezen dd januari 2020 aan onze gemeenteleden met betrekking tot het pastorale contact binnen de Protestantse Gemeente te Voorschoten.
 
lees meer »
 
Wijkindeling Wijkindeling

Voor contact zie Pastorale wijken op onze contactpagina.