Inleiding Inleiding

Via dit onderdeel op de site (zie het afrolmenu) wordt u op de hoogte gehouden van alle laatste ontwikkelingen rondom De Nieuwe Dorpskerk (DNDK), welke naam voorlopig in gebruik blijft..
Heeft u vragen: mail naar dit mailadres.

Het proces om te komen tot een vernieuwd kerkgebouw dat voldoet aan de eisen van de huidige en komende tijd, is de laatste maanden zowel voor als achter de schermen doorgegaan.

Samenvatting
Het proces om te komen tot een vernieuwd kerkgebouw dat voldoet aan de eisen van de huidige en komende tijd, is de laatste maanden zowel voor als achter de schermen doorgegaan Nadat de gemeente uitgebreid  gehoord is (o.a. op een goed bezochte gemeenteavond) heeft de kerkenraad op 18 november 2015 een definitief besluit genomen.
Van Hoogevest Architecten (VHA) zullen op basis van dit besluit, als ook het Programma van Eisen (PvE), model 2 uit de schetsontwerpen en de financiële randvoorwaarden een Voorlopig Ontwerp en vervolgens een Definitief Ontwerp maken. Daarna wordt een bestek gemaakt dat wordt aanbesteed aan een of meerdere aannemers die de verbouwing gaan uitvoeren. Bij dit proces is kennis en inbreng van gemeenteleden onmisbaar. In Kerkklok en Weekbrief heeft de kerkenraad dan ook de oproep gedaan aan leden om zich aan te melden. Daar is volop gebruik van gemaakt. De kerkenraad heeft op basis hiervan inmiddels 3 commissies en een klankbordgroep ingesteld.

In de fase tot aan het bestek wordt de architect begeleid door een commissie die de wensen van de PGV kan verwoorden naar de architect en die de voorstellen van de architect beoordeelt en becommentarieert (de commissie Voorlopig-Definitief Ontwerp). Architect en commissie zorgen voor een gedragen ontwerp dat voorgelegd wordt ter finale vaststelling aan de kerkenraad. De commissie laat zich bijstaan door een klankbordgroep van diverse gemeenteleden die vanuit  verschillende invalshoeken de plannen mee beoordelen en suggesties aandragen. De gemeente wordt van inhoud en voortgang op de hoogte gehouden en betrokken door een communicatiecommissie.
Parallel werkt een geldwervingscommissie aan voorstellen en acties om geld te werven voor de verbouwing.

 
Programma van Eisen Programma van Eisen

U vindt hier het programma van eisen over de renovatie en transformatie van de Dorpskerk Voorschoten tot De Nieuwe Dorpskerk.

 
Overzicht ontwikkelingen rond het Kruispunt Overzicht ontwikkelingen rond het Kruispunt

U vindt hier een overzicht van de ontwikkelingen rondom ons kerkgebouw "het Kruispunt". De plannen rondom de verkoop van het gebouw zijn momenteel onderwerp van gesprek met de gemeente Voorschoten en andere betrokken partijen. In de plaatselijke media verschijnen regelmatig berichten; daarvan is een compilatie opgenomen als bijlage.

Hartelijke groet,
Arend-Jan Eshuis
voorzitter kerkenraad Protestantse Gemeente te Voorschoten

 
Voortgang november 2018 Voortgang november 2018
lees meer »
 
Definitief ontwerp Dorpskerk - versie oktober 2017 Definitief ontwerp Dorpskerk - versie oktober 2017

U vindt hier het definitieve ontwerp van de Dorpskerk met versie oktober 2017

 
Definitief ontwerp Dorpskerk - oude versie juni 2017 Definitief ontwerp Dorpskerk - oude versie juni 2017

U vindt hier het definieve ontwerp voor de Dorpskerk zoals opgesteld en gepresenteerd op de gemeenteavond door Van Hoogevest Architecten. Omdat het bestand te groot is om het als één geheel te presenteren, wordt het hieronder in 10 delen gepresenteerd:

pagina's 1-10
pagina's 11-20
pagina's 21-30
pagina's 31-40
pagina's 41-50
pagina's 51-60
pagina's 61-70
pagina's 71-80
pagina's 81-90

 
Gemeentebijeenkomsten over DNDK Gemeentebijeenkomsten over DNDK
lees meer »
 
Voortgang mei 2017 Voortgang mei 2017
lees meer »
 
Voortgang april 2017 Voortgang april 2017
lees meer »
 
Voortgang februari 2017 Voortgang februari 2017
lees meer »
 
Voortgang DNDK oktober 2016 Voortgang DNDK oktober 2016
lees meer »
 
Voortgang DNDK september 2016 Voortgang DNDK september 2016
lees meer »
 
Voortgang DNDK, juni 2016 Voortgang DNDK, juni 2016
lees meer »
 
Voortgang De Nieuwe DorpsKerk (DNDK), 30 mei 2016 Voortgang De Nieuwe DorpsKerk (DNDK), 30 mei 2016
lees meer »
 
Schema werkprocedure DNDK Schema werkprocedure DNDK
lees meer »
 
Stappen verbouwing Dorpskerk Stappen verbouwing Dorpskerk
lees meer »